VILLA ÅKERMAN

En villa för alla tomter.


Konceptet att skapa en villa som kan placeras på vilken tomt som helst utan att spränga och förstöra omgivningen har lyckats ompröva den traditionella typologin av ett typhus.

Att bevara det natursköna och inte behöva skövla och ”platta till” all mark var en förutsättning för den naturskyddade tomten på Värmdö där huset ligger idag.

I övrigt en av de mest välanpassade planlösningar vi skapat.

Nominerat till Träpriset 2016.

Privatvilla
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Värmdö, Stockholm
Foto: Åke E:son Lindman och Trigueiros Architecture