Expo Zaragoza

Trigueiros Architecture tillsammans med Magnus Ståhl Arkitekter utformade detta vinnande tävlingsförslag till Expo i Zaragoza 2008. Världsutställningen var på temat "Water and Sustainable Development".

Med det temat lyfte teamet fram Sverige som ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling. Via ett antal informationspodier, med innovationer i framkant, och en slöja av filmer på duk, visades Sverige upp som ett land som har mycket att lära ut till resten av världen. Fokus låg på att bevara vatten, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och på hur vi kan påverka utvecklingen mot ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle.

Arkitektur och inredning bestod uteslutande av återvunnet trä i form av massivträelement samt återvunna björkar från stormen Gudrun.

Projekt: Paviljong, Världsutställning
Team: Trigueiros Architecture & Magnus Ståhl Arkitekter
Plats: Zaragoza, Spanien
Foto: Åke E:son Lindman

Expo Zaragoza

Trigueiros Architecture tillsammans med Magnus Ståhl Arkitekter utformade detta vinnande tävlingsförslag till Expo i Zaragoza 2008. Världsutställningen var på temat "Water and Sustainable Development".

Med det temat lyfte teamet fram Sverige som ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling. Via ett antal informationspodier, med innovationer i framkant, och en slöja av filmer på duk, visades Sverige upp som ett land som har mycket att lära ut till resten av världen. Fokus låg på att bevara vatten, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och på hur vi kan påverka utvecklingen mot ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle.

Arkitektur och inredning bestod uteslutande av återvunnet trä i form av massivträelement samt återvunna björkar från stormen Gudrun.

Projekt: Paviljong, Världsutställning
Team: Trigueiros Architecture & Magnus Ståhl Arkitekter
Plats: Zaragoza, Spanien
Foto: Åke E:son Lindman