VILLA OFFLAND

Hale, Manchester

I stadsrummet av karaktäristiskt, brittiskt trädgårdskvarter i Hale, sydväst om Manchester är magnifika Villa Offland färdigställt.

Tomten är inbäddad i grönska av täta växtmurar och höga träd. Med naturen ständigt närvarande är projektet inspirerat av nordiskt arkitekturarv i både materialval och i byggnadens form.

Byggnaden anpassar sig till det omgivande landskapet och låter arkitektur och vegetation smälta samman. På ett naturligt och omsorgsfullt sätt är det nedre våningsplanet nedsänkt i nivå med en privat och insynsskyddad trädgård.

Förskjutna paviljongväggar och krökta, flödande glasväggar skapar både skyddande och öppna rum mot en böljande entrémark. Magnifika trävolymer med högresta fönsterpartier längs med trädkronorna i de övre våningsplanen införlivas med trädlandskapet.

Nivåskillnaderna ger byggnaden sin låga tyngdpunkt. Landskapsplaneringen är formgiven med mjuka kurvor av grönska och växtlighet som ramas in av skarpa murar i betong. Som följd av de långsmala förhållandena på tomten, har det varit viktigt att skapa långa siktlinjer och förstärka upplevelsen av en rymlig och generös trädgårdstomt.

Med sin låga tyngdpunkt i landskapet och graciösa formspråk är Villa Offland en byggnad som väcker känslan av avskildhet och en naturnära plats trots sin ianspråktagna plats i stadsrummet.

Privat villa med sidobyggnad
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Hale/Manchester, England
Bilder: Andy Haslam


Publicerad i Grand Design UK 2022.