Villa Magelungen

Skönheten i omgivningen och uddens utbredning med gamla ekar inspirerade till en idé om tre volymer med varierade rumsligheter. Som ett stråk mellan å ena sidan två huvudvolymer å andra sidan en atriumgård och vattnet, löper en lägre entrévolym i glas och stål. Förlängningen av stråket är en roströd matta av tegel och pergolatak som suddar ut gränser mellan inne och ute. Platser som flödar av ljus och skiftande skuggor som taken bildar. Huvudvolymerna har stora fönster mot utvalda terrasser och taklanterniner med norrljus. Interiören är varm och detaljrik med material som man får lusten att känna på. Åt alla håll har vi arbetat för att hus och mark ska mötas med en omtanke. Och känslan av att här vill jag vara.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Sjön Magelungen, Huddinge kommun
Bilder: Mattias Lindbäck