VILLA TORÖ

I ett med den karga naturen i södra skärgården ligger Villa Torö. Byggnaden är formad och influerad för att smälta in i platsens material, dess berghällar, mineraler, tallskog och havets vindar.

Sommarbostaden är placerad på en naturlig bergrygg med utsikt över trädkronor och skärgårdslandskap. Trots sin generösa byggnadsvolym skapas en hemlig, terrängsanpassad småskalighet.

Olika huskroppar länkas samman i sin utbredning och genom noggranna materialval.

Volymerna rymmer varierade kvalitéer så som närhet till berget, en skogsstudio, rum bland trädtopparna, undangömda nischer och inte minst ett generöst och soligt atrium i centrum.

Interiört är paletten av material på fast inredning, trappor och räcken en modern tolkning av allmoge som möter kontraster av skarpa linjer i stål, trä och betong.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Torö, Nynäshamns kommun
Bilder: Åke E:son Lindman och Trigueiros Architecture