SKRÄDDAREN

Folkhemskänsla 2.0

I direkt närhet till Brommaplan bygger Tobin Properties Skräddaren, ett samtida bostadshus i fem plan med 73 omsorgsfullt genomtänkta lägenheter.

I interiören vilar en folkhemskänsla 2.0 där varje del är en bit av en omsorgsfull helhet. Rumssamband knyts samman med återkommande material och en bearbetad detaljrikedom. Det personliga hittas i detaljer så som bröstningspanelen i sovrum som fyller flera funktioner – som herrbetjänt eller tavelupphängning men också som en virtuell tyngdpunkt i rummet.

Från närodlade kvalitéer och platsens unika förutsättningar har unika hem i den lika unika stadsdelen Bromma skapats. Ärligt hantverk och bättre materialval har varit de främsta ledorden.

Fastighetsutveckling för Tobin Properties
Interiör design och koncept
Brommaplan, Stockholm