ÔMSEDAL

En fristad i riktning mot fjället.


Ômsedal består av 15 unika townhouses samt 4 studiobostäder som just nu uppförs i Funäsdalen. Två vitala gårdsbyggnader skapar en naturlig gemenskap såväl som ett privat boende på höjden i direkt närhet till backen. Bostäderna har unika kvalitéer och består av tre varierade våningsplan med varierade takvåningar.

Skiftningarna i kulörer och material är en blinkning till en gammal sammanhållen gårdsgruppering från traditionell härjedalsk arkitektur. Den interiöra färgpaletten präglas av friska toner mot naturliga material. Vidunderliga takkupor, takfönster och bostädernas varierade takvinklar med öppningar i två plan skapar unika, ljusa boenden med fantastiska utblickar mot Funäsfjällen.

Funäsdalen genomgår ett försiktigt skifte. Som etablerad fjälldestination med genuina kvalitéer sker mötet med en ny generation fjällresenärer. Visionen är att skapa ett boende som både fångar önskan om livet i närhet till naturupplevelser och tillvaratar det härjedalska arvet av vackra, formstarka byggnader.

Fastighetsutveckling för Sjöberg Stephenson Utveckling
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Funäsdalen, Härjedalens Kommun
Bilder: Sanna Dahlén

Visualiseringar: Zynka Visual

För mer om projektet besök: Omsedal.se