NORDKLINT

Vildmarksharmoni i svenska fjällen.

Nordklint är en fjällby med 101 unika hem vid skidbackarna i Stöten. Några få typer av huskroppar i olika bostadsstorlekar är varsamt placerade i det sluttande landskapet för att skapa avskildhet och variation i området.

Inspirationen till projektet kommer från naturen och berättelsen om de svenska fjällen. Arkitekturen vill fånga den karghet och avskalade siluett man bara kan uppleva i direkt närhet till ödslig vildmarksnatur.

Genomgående siktlinjer och öppningar mellan våningsplan skapar en interiör som känns ombonad och luftig, gedigna spröjsade fönster skapar stora, härliga ljusflöden.

Interiört och omkring husen uppfylls höga krav på smarta funktioner. Formspråket är modernt med traditionella detaljer. Varje hus är utformat för att alla ytor och hörn ska användas. Varenda bostad är en helhet av olika funktioner.

Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Stöten, Malung-Sälen Kommun


För mer om projektet besök: Nordklint.se