Nordklint

Nordklint är en fjällby med unika hem vid skidbackarna i Stöten. Två hustyper, den ena om 95 kvm samt den andra hustypen om 53 kvm skapar en variation av huskroppar i direkt närhet till vildmarksnatur.

Inspiration till projektet kommer från naturen och berättelsen om de svenska fjällen. Höga krav på smarta funktioner och ett modernt formspråk med traditionella detaljer. Huset är utformat för att varje hörn ska användas. En helhet av olika funktioner. Genomgående siktlinjer och öppningar mellan våningsplan, ljus som silas in genom stora spröjsade fönster.

Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur och interiör design
Stöten, Malung-Sälen Kommun
2016

Inflyttning årsskiftet 2017/2018.
För intresseanmälan och mer om projektet besök:

WWW.NORDKLINT.SE