L2

L2 Design Groups flaggskeppsbutik i Stockholm.


L2 Design Groups flaggskeppsbutik i Stockholm. Uppdraget bestod i att skapa en neutral miljö som belyser L2 som företag, dess möbler och produkter men också deras ankomst.

Resultatet blev ett svenskt Pantheon i miniatyr. En minimalistisk lokal med ett geometriskt skandinaviskt pussel av skärmar i tak och ett antal skärmar på insektsliknande stålben som delar upp lokalen i olika funktioner och utställningar.

Dynamiken ger en ordnad storhet som upplevs ända ut på gatan.

Inredning av flaggskeppsbutik
Arkitektur, interiör design
Stockholm
Bilder: Mattias Lindbäck