FJÄLLÖGA

Moderna stugor, i en nedärvd härjedalsk byggnadstradition.

Fjällöga tar ett nytt avstamp inom livsstilsboendet i fjällen. Med omedelbar närhet till naturen vid Hamrafjället i Tänndalen – har arkitekturen en skärpa i projektgenomförande och hållbarhetstänk, som inspirerar till en öppning av fjällvärlden mot en ny generation hållbar samtidsarkitektur.

Fjällöga är en ny bondegemenskap, en småskalig fjällby av 25 hus inpassat i branten längs en slingrande bygata. Fjällandskapets förutsättningar tillvaratas med nätta fotavtryck och boenden på höjden. Grånande träfasader smälter vackert in mot omgivande berg och björkar.

Namnet Fjällöga är kopplat till husets generösa fönsterpartier mot fjället – en panoramablick över naturen. Från backen lyser husens stora fönster upp snön med varmt ljus. Husens placering i skarpt lutande terräng ger en solitär känsla och skapar avskildhet i gemenskapen. Med siktlinjer genom huset syns magnifik utsikt över vildmarken – en egen utkikspost på berget.

”Med kunskap, engagemang och ett genuint intresse, skapar vi hållbar arkitektur med hög verkshöjd.”

VASCO TRIGUEIROS

Husens gestaltning spelar med det härjedalska arvet. Naturliga material och mjuka variationer mellan byggnaderna har omsorgsfullt tillvaratagits i en samtida kontext.

Insidan är en modern tolkning av svensk allmoge. Målade väggpaneler och möbler i dämpad blågrå bas, accenter av mjukt grönt och rött gör rummen naturligt ombonade och hemtrevliga. Ett hem i fjällen.


Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Tänndalen, Härjedalens kommun
Bilder: Christian Åslund


För mer om projektet besök: Fjällöga.se