EXPO ZARAGOZA

Vinnande tävlingsförslag – Expo Zaragoza 2008

Trigueiros Architecture tillsammans med Magnus Ståhl Arkitekter utformade detta vinnande tävlingsförslag till Expo i Zaragoza 2008 där temat var “Water and Sustainable Development”. Med det temat lyfte teamet fram Sverige som ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling.

Via ett antal informationspodier, med innovationer i framkant, och en slöja av filmer på duk, lyftes Sverige som ett land som har mycket att lära ut till resten av världen. Fokus låg på att bevara vatten, jordens och ekosystemens produktionsförmåga samt på hur vi kan påverka utvecklingen mot ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle.


Arkitektur och inredning bestod uteslutande av återvunnet trä i form av massivträelement samt återvunna björkar från stormen Gudrun.

”Vi vill först ge tillbaka till miljön vi arbetar i,  innan vi tar den i anspråk.”

VASCO TRIGUEIROS

Paviljong för världsutställning
Arkitektur, interiör design
Team: Trigueiros Architecture och Magnus Ståhl Arkitekter
Zaragoza, Spanien
Bilder: Åke E:son Lindman