Cone House

Cone House ligger på en sluttande strandtomt i Stockholms skärgård, med egen strand och brygga.

Byggnaden består av tre plan och är mer komplex än den ger sken av. Interiören spänner från 2,5-7m i takhöjd med utsikt från alla rumsligheter, inklusive badrum. Med enorma fönsterpartier och stora skylights kontrasterar alla rumsligheter från fullkomlig öppenhet, interiört och mot sin exteriör, till att vara privata och ombonade. Villan med sina sidobyggnader är ett rikt möte mellan hantverk och materialitet. Nominerat till Träpriset 2016. Träpriset är ett hederspris som delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Tranholmen, Stockholms skärgård
Foto: Åke E:son Lindman & Trigueiros Architecture

Cone House

Cone House ligger på en sluttande strandtomt i Stockholms skärgård, med egen strand och brygga.

Byggnaden består av tre plan och är mer komplex än den ger sken av. Interiören spänner från 2,5-7m i takhöjd med utsikt från alla rumsligheter, inklusive badrum. Med enorma fönsterpartier och stora skylights kontrasterar alla rumsligheter från fullkomlig öppenhet, interiört och mot sin exteriör, till att vara privata och ombonade. Villan med sina sidobyggnader är ett rikt möte mellan hantverk och materialitet. Nominerat till Träpriset 2016. Träpriset är ett hederspris som delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Tranholmen, Stockholms skärgård
Foto: Åke E:son Lindman & Trigueiros Architecture