25 kvadrat

En timmerstuga. Fast ändå inte.
Inte så värst lik den Karl Oskar och Kristina Nilsson yxade till med medhavda verktyg från Ljuders socken i Småland, men ändå bekant, rik på minnen. En omtolkning och modernisering av det mest konkreta hus vi känner.
Parallellerna till konstvärlden är tydliga. Arvet är en form av objet trouvé, ett vardagligt objekt som shanghaiats och omarbetats.

Projekt: 25 KVADRAT, Bokförlaget Max Ström

Team: Trigueiros Architecture & Skogs-Jonas.
Plats: Valfri
Bilder: Trigueiros Architectur

25 kvadrat

En timmerstuga. Fast ändå inte.
Inte så värst lik den Karl Oskar och Kristina Nilsson yxade till med medhavda verktyg från Ljuders socken i Småland, men ändå bekant, rik på minnen. En omtolkning och modernisering av det mest konkreta hus vi känner.
Parallellerna till konstvärlden är tydliga. Arvet är en form av objet trouvé, ett vardagligt objekt som shanghaiats och omarbetats.

Projekt: 25 KVADRAT, Bokförlaget Max Ström

Team: Trigueiros Architecture & Skogs-Jonas.
Plats: Valfri
Bilder: Trigueiros Architectur