25 Kvadrat

En timmerstuga. Fast ändå inte.

En timmerstuga – fast ändå inte. Inte så värst lik den Karl Oskar och Kristina Nilsson yxade till med medhavda verktyg från Ljuders socken i Småland, men ändå bekant och rik på minnen. En omtolkning och modernisering av det mest konkreta hus vi känner.

Parallellerna till konstvärlden är tydliga. Arvet är en form av objet trouvé, ett vardagligt objekt som shanghaiats och omarbetats.

Idéboken 25 kvadrat, bokförlaget Max Ström
Arkitektur, design och koncept
Team: Trigueiros Architecture och Skogs-Jonas.
Bilder: Trigueiros Architecture