HÖGLANDET

Vinterskulpturer längs Hovärken

Mot toppen av Hovärken på Höglandet i Lofsdalen bildar 34 fritidsboenden en karaktärsstark slinga av fjällstugor längs en serpentinväg. Robusta träfasader, rustika proportioner, låg tyngdpunkt och en enkelhet skapar fjällhem som förhöjer upplevelsen av att vistas i fjällen.

Snö kamouflerar vintertid och skapar unika mönster på fasadernas rustika panel. Vinterskulpturer som smälter in i den karga naturen med omgivande berg och fjällbjörkar. Från backen lyser stora fönster upp snön med varmt ljus.

Upplevelsen är rymliga fjällstugor med plats för kontemplation och igenkännande kvalitéer i modern gestaltning. Här har skräddarsydda lösningar skapats utifrån drömmen om en ljuvlig, långsam vistelse på toppen av fjället. Med direkt anslutning till pister, vandringsleder och cykel spår är närheten till naturen absolut.

Tre husstorlekar med olika kvalitéer och funktioner skapar mångfald och bredd. Med långsiktighet som ledord har identitetsskapande, värdehöjande och omtyckt arkitektur skapats på denna unika plats med utsikt över Lofsdalen. Husen är delvis tillgängliga för uthyrning.

Fritidshus och områdesplanering
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Lofsdalen, Härjedalens kommun
Bilder: Destination Lofsdalen

VILLA MAGELUNGEN

Om att hålla över tid.

Känslan av vattnet och uddens berghäll med mäktiga ekar inspirerade till en idé om låga volymer med varierade rumsligheter.

Privata platser som öppnar sig mot vattnet och tillvaratar ekskog och berghällar. Samtidigt har huset en generös byggnadsvolym och storskaliga rumsligheter.

Familjen refererade sitt drömhus till amerikansk 60-tals arkitektur, som möter nordiska materialpreferenser.

Två huvudvolymer ligger vinklade mot atriumgårdar och vattnet. De kopplas samman i en lägre entrévolym i glas och stål. Stråk som den roströd mattan av tegel och flera pergolatak suddar ut gränser mellan inne och ute.

Platser som flödar av ljus och skapar skiftand skuggmönster mot fasadpaneler av cederträ.

”Vi förvaltar våra projekt från början till slut och är för evigt ansvariga för det vi skapar.”

VASCO TRIGUEIROS

Kärleken ligger i detaljerna. Interiören är varm och detaljrik med material som man får lusten att känna på. Ur alla vinklar har vi arbetat för att hus och mark ska mötas med en omtanke. Och känslan av att här vill jag vara.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Sjön Magelungen, Huddinge kommun
Bilder: James Silverman

VILLA OFFLAND

Hale, Manchester

I stadsrummet av karaktäristiskt, brittiskt trädgårdskvarter i Hale, sydväst om Manchester är magnifika Villa Offland färdigställt.

Tomten är inbäddad i grönska av täta växtmurar och höga träd. Med naturen ständigt närvarande är projektet inspirerat av nordiskt arkitekturarv i både materialval och i byggnadens form.

Byggnaden anpassar sig till det omgivande landskapet och låter arkitektur och vegetation smälta samman. På ett naturligt och omsorgsfullt sätt är det nedre våningsplanet nedsänkt i nivå med en privat och insynsskyddad trädgård.

Förskjutna paviljongväggar och krökta, flödande glasväggar skapar både skyddande och öppna rum mot en böljande entrémark. Magnifika trävolymer med högresta fönsterpartier längs med trädkronorna i de övre våningsplanen införlivas med trädlandskapet.

Nivåskillnaderna ger byggnaden sin låga tyngdpunkt. Landskapsplaneringen är formgiven med mjuka kurvor av grönska och växtlighet som ramas in av skarpa murar i betong. Som följd av de långsmala förhållandena på tomten, har det varit viktigt att skapa långa siktlinjer och förstärka upplevelsen av en rymlig och generös trädgårdstomt.

Med sin låga tyngdpunkt i landskapet och graciösa formspråk är Villa Offland en byggnad som väcker känslan av avskildhet och en naturnära plats trots sin ianspråktagna plats i stadsrummet.

Privat villa med sidobyggnad
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Hale/Manchester, England
Bilder: Andy Haslam


Publicerad i Grand Design UK 2022.

VISTE

Vid foten av Funäsfjället.

Vid foten av Funäsfjället står nu de första kvarteren av en pulserande fjällby klara. Bostäderna är utformade med starkt ursprung i den nordiska fjällnaturen och med högt ställda krav på ett uppkopplat liv. Boende och service flätas samman i Viste för att bilda ett nytt nav av aktivitet och vila.

En hemvist i ett sammanhang av närhet till Funäsdalens etablerade utbud och det nya livsstilscentrum som nu växer fram i området: närhet till service av professionell skid- eller vandringsutrustning, caféer, restauranger, gym, avkoppling och after-ski.

Bebyggelsen har sina rötter i en traditionell fjällby – här i modern tappning med varierad helhet, småskalig och med en egen röst av ett modernt kulturarv. Samtida hus, varsamt arrangerat mot terrängen. Olika typer av fasadpanel skapar dynamik och fasadens yta i trä tillåts förändras med tiden från varmt gyllene till naturligt silvergrå.

Proportioner och skala bildar variationsrika gatu-och gårdsmiljöer och ger spännande hem som flödar av ljus och rymd.

En omsorgsfullt utformad inomhusmiljö skapar plats för vila efter en heldag på fjället. Hem som inspirerar till tid att vistas inomhus eller att ge sig ut igen för att upptäcka en ny historia.

”Vi har vara rötter bade i Ångermanland, Skåne och Brasilien, men det är platserna och människorna vi bygger för som inspirerar oss.”

VASCO TRIGUEIROS


Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Funäsdalen, Härjedalens kommun
Bilder: Anton Wiklund


För mer om projektet besök: viste.se

FJÄLLÖGA

Moderna stugor, i en nedärvd härjedalsk byggnadstradition.

Fjällöga tar ett nytt avstamp inom livsstilsboendet i fjällen. Med omedelbar närhet till naturen vid Hamrafjället i Tänndalen – har arkitekturen en skärpa i projektgenomförande och hållbarhetstänk, som inspirerar till en öppning av fjällvärlden mot en ny generation hållbar samtidsarkitektur.

Fjällöga är en ny bondegemenskap, en småskalig fjällby av 25 hus inpassat i branten längs en slingrande bygata. Fjällandskapets förutsättningar tillvaratas med nätta fotavtryck och boenden på höjden. Grånande träfasader smälter vackert in mot omgivande berg och björkar.

”Vi vill bara skicka ett stort, varmt tack för att ni ritat det mest fantastiska fjällhus vi någonsin hade kunnat föreställa oss! Vi älskar varje sekund här uppe och det ger oss precis det lugn och den harmoni vi kan behöva med jämna mellanrum som avbrott i Stockholmshetsen.”

Boende i Fjällöga 15B

Namnet Fjällöga är kopplat till husets generösa fönsterpartier mot fjället – en panoramablick över naturen. Från backen lyser husens stora fönster upp snön med varmt ljus. Husens placering i skarpt lutande terräng ger en solitär känsla och skapar avskildhet i gemenskapen. Med siktlinjer genom huset syns magnifik utsikt över vildmarken – en egen utkikspost på berget.

”Med kunskap, engagemang och ett genuint intresse, skapar vi hållbar arkitektur med hög verkshöjd.”

VASCO TRIGUEIROS

Husens gestaltning spelar med det härjedalska arvet. Naturliga material och mjuka variationer mellan byggnaderna har omsorgsfullt tillvaratagits i en samtida kontext.

Insidan är en modern tolkning av svensk allmoge. Målade väggpaneler och möbler i dämpad blågrå bas, accenter av mjukt grönt och rött gör rummen naturligt ombonade och hemtrevliga. Ett hem i fjällen.


Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Tänndalen, Härjedalens kommun
Bilder: Christian Åslund


För mer om projektet besök: Fjällöga.se

CARL HANSEN & SØN

350 kvadratmeter på Karlavägen.

Flaggskeppsbutik på Karlavägen i Stockholm för Carl Hansen & Søns ikonmöbler av designers som Hans J. Wegner, Kaare Klint, Arne Jacobsen, Ole Wanscher, Børge Mogensen, Poul Kjærholm. Grundkonceptet var att skapa en harmonisk och inspirerande plats som sätter möbelgrupperna i centrum.

Här omvandlade Trigueiros Architecture en banklokal till en nyansrik palett för att låta produkternas kvalitet stå i fokus. Ledmotivet har varit att framhäva det högkvalitativa hantverk som Carl Hansen & Søns varumärke representerar.

Inredningen av den 350 kvadratmeter stora butiken är harmonisk med tonvikt på ljus och naturmaterial. Mot denna bas arbetade vi in en särskild skärpa av enkla geometrier, ett sorts Pantheon med en detaljrikedom och taktilitet, som kanske är något av vårt signum.

I kontrasten mellan mjuka övergångar och geometriska grundformer skapas en dramatik. En scen för produkter som förstärks av stora skylights där dagsljuset flödar ner över besökare och utvalda möbler.

Flaggskeppsbutik för Carl Hansen & Søn
Arkitektur, interiör design

Karlavägen 76, Stockholm
Bilder: Ben Anders, Wallpaper och Åke E:son Lindman

BÄCKÖRA

Ett nordiskt fjällhem med alla bekvämligheter.

I Bäcköra ska det vara enkelt att leva och trivas. Slingrande gator och ordnade uteplatser omgärdar de 23 fjällstugorna vilket skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Här är det enkelt att njuta på förstukvisten med sin kaffe i solen framför en bred och vid vy över fjällkedjorna. Runt knuten finns vildmark och äventyr. Ett härjedalskt fjällhem med alla bekvämligheter.

På sommaren smälter de mörkgröna huskropparna samman med dalens grönska. Vintertid bildar de en dov kontrast mot det vita snölandskapet. Den utskjutande, övre byggnadskroppen knyter an till det Härjedalska härbret. Tidlösa och hantverksmässiga detaljer genomsyrar projektets in- och utsida. Robusta hus som tål generationers slitage.

Varma trägolv välkomnar pjäxtrötta fötter. Levande trä möter sobert varmgrått och skapar ombonade rum. I kök och förvaring adderar en djup nyans av midnattsblå karaktär. Kroklister ger utrymme för lovikavantarna, träkåsan och minnen från naturen.

Här finns plats att välkomna gäster eller dra sig undan från stadens brus. En rofylld plats att komma hem till.

”Med projekten vi genomfor strävar vi efter att höja livskvalitet och addera kreativ höjd tillsammans med varsamhet och hög kunskap om detaljer och effektivt projektgenomförandet”

VASCO TRIGUEIROS


Fritidshus och områdesplanering
Fastighetsutveckling för Ortalis Group
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Tänndalen, Härjedalens kommun


För mer om projektet besök: Bäcköra.se

ÔMSEDAL

En fristad i riktning mot fjället.


Ômsedal består av 15 unika townhouses samt 4 studiobostäder som just nu uppförs i Funäsdalen. Två vitala gårdsbyggnader skapar en naturlig gemenskap såväl som ett privat boende på höjden i direkt närhet till backen. Bostäderna har unika kvalitéer och består av tre varierade våningsplan med varierade takvåningar.

Skiftningarna i kulörer och material är en blinkning till en gammal sammanhållen gårdsgruppering från traditionell härjedalsk arkitektur. Den interiöra färgpaletten präglas av friska toner mot naturliga material. Vidunderliga takkupor, takfönster och bostädernas varierade takvinklar med öppningar i två plan skapar unika, ljusa boenden med fantastiska utblickar mot Funäsfjällen.

Funäsdalen genomgår ett försiktigt skifte. Som etablerad fjälldestination med genuina kvalitéer sker mötet med en ny generation fjällresenärer. Visionen är att skapa ett boende som både fångar önskan om livet i närhet till naturupplevelser och tillvaratar det härjedalska arvet av vackra, formstarka byggnader.

Fastighetsutveckling för Sjöberg Stephenson Utveckling
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Funäsdalen, Härjedalens Kommun
Bilder: Sanna Dahlén

Visualiseringar: Zynka Visual

För mer om projektet besök: Omsedal.se

VILLA SÄRÖ

Tre villor i en.


För vår samarbetspartner Glommen & Lindberg har Trigueiros Architecture ritat en generös familjevilla invid vattnet i Kungsbacka söder om Göteborg. Huset består av tre kroppar med sadeltak som är förskjutna i förhållande till varandra. Fasaden i vittonad puts med betongsockel möter den kuperade marken på ett mjukt sätt.

Det ljusgrå zinkplåtstaket i kombination med den uppbrutna fasaden gör att boytan på 250 kvm upplevs som en lätt volym på platsen. Generösa fönsterpartier med träinfattning mot vattnet bidrar till en ljus och öppen interiör. Baksidan med södersol möter berget och skapar privata och varma platser att umgås på under hela året.


Privatvilla
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Kungsbacka kommun
Bilder: Trigueiros ArchitectureLILLVIKEN

Fastkilad i en bergsklyfta.


En enkel form i lärkträ, i varierade nivåer anpassade till klipphällens terräng, liksom ett jättelikt flyttblock, fastkilat i en bergsklyfta.

Byggnadernas placering och utbredning underordnar sig landskapets karga bergsformationer av stenar som slipats runda av is och mot varandra.

Naturens krafter och årsväxlingar har formgett olika platser i skydd från sydostliga havsvindar precis som känslan av att vara ute även upplevs starkt närvarande inne.

Generösa fönsterpartier bjuder in naturen och verkar i samspel med små utvalda inramningar av specifikt utvalda utblickar mot landskapet.

Privatvilla med sidobyggnad
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Höga kusten, Ångermanland
Bilder: Trigueiros Architecture