Villa Torö

I ett med den karga naturen i södra skärgården ligger Villa Torö. Byggnaden är formad och influerad för att smälta in i platsens material, dess berghällar, mineraler, tallskog och havets vindar. Sommarbostaden är placerad på en naturlig bergrygg med utsikt över trädkronor och skärgårdslandskap. Trots sin generösa byggnadsvolym skapas en terrängsanpassad småskalighet: Olika huskroppar länkas samman i sin utbredning och noggranna materialval. Volymerna rymmer varierade kvalitéer så som närhet till berget, rumsligheter bland trädtopparna, små undangömda nischer och i centrum: ett generöst och soligt atrium i skydd från väder och vind.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Torö, Nynäshamns kommun
Bilder: Åke E:son Lindman och Trigueiros Architecture

Villa Torö

I ett med den karga naturen i södra skärgården ligger Villa Torö. Byggnaden är formad och influerad för att smälta in i platsens material, dess berghällar, mineraler, tallskog och havets vindar. Sommarbostaden är placerad på en naturlig bergrygg med utsikt över trädkronor och skärgårdslandskap. Trots sin generösa byggnadsvolym skapas en terrängsanpassad småskalighet: Olika huskroppar länkas samman i sin utbredning och noggranna materialval. Volymerna rymmer varierade kvalitéer så som närhet till berget, rumsligheter bland trädtopparna, små undangömda nischer och i centrum: ett generöst och soligt atrium i skydd från väder och vind.

Privatvilla med sidobyggnader
Arkitektur, interiör design, landskapsplanering
Torö, Nynäshamns kommun
Bilder: Åke E:son Lindman och Trigueiros Architecture